Proč zrovna vodík:

Obnovitelný zdroj energie, což je základní předpoklad pro udržitelnost

  • Nejčastější výskyt na zemi a ve vesmíru. Opravdu tomu tak je, byť na zemi je vodík téměř vždy vázán v molekulách a je tedy potřeba jej získávat. Nejběžněji a zároveň nejčistěji můžeme získávat vodík z vody s využitím energie z obnovitelných zdrojů, nejčastěji z fotovoltaických nebo větrných elektráren. Ideální je, aby byly tyto zdroje OZE umístěny na střechách hal, v průmyslových parcích, apod., aby nezabíraly mnohdy zbytečně ornou půdu.
  • Budoucností těchto OZE jsou pak decentralizované a tzv. SmartGrid“ sítě, které dokáží chytře propojit stovky a tisíce malých FVE ve velice efektivní zdroj el. energie.
  • Vysoká energetická hustota – jeden kg vodíku představuje přibližně 33,3kWh energie, což je přibližně 3x více než v 1 litru benzínu a přibližně 15 krát více než je v dnes nejlepších akumulátorech
  • Vyrobitelný lokálně, bez zásadních dopadů na životní prostředí. To je další předpoklad udržitelnosti, kdy se minimalizuje nutnost přepravy na velké vzdálenosti, nutnost budovat velké technologické celky, rozvody a produktovody.
  • U dopravních prostředků poskytuje dojezd odpovídající spalovacím motorům a taktéž jejich rychlé naplnění v řádu minut. To je dáno právě díky tomu, že vodík je podobně jako benzín nosičem energie. Výhodou je, že není nutné mít tak hustou síť čerpacích stanic a nevznikají také extrémní nároky na posílení elektrické rozvodné soustavy
  • Nulové místní emise dopravních prostředků, které navíc čistí vzduch ve svém okolí. Ne není to marketing, nejen že se jedná ve své podstatě o elektromobil, ale navíc z jeho „výfuku“ opravdu vychází čistá voda a při nasávání okolního vzduchu tak dochází k jeho čištění. Je to dáno chemickým procesem v palivových článcích. Navíc zde vzniká také teplo, které je možné využívat k ohřevu vozidla v zimních měsících a zvýšit tak efektivitu systému.
  • Vyšší efektivita -„mrtvá“ zátěž je nesrovnatelně nižší, na rozdíl od baterií, což je zásadní zejména u nákladní a letecké přepravy. Málokdo si může dovolit vézt několik tun (v případě nákladního vozidla spediční společnosti zejména) baterií. Cílem je maximální efektivita. Také jde o čas strávený nabíjením/dotankováním. Tady je jednoznačná výhoda na straně vodíkového pohonu.

HYDROGEN SYSTEMS - proč vodík

 

Velkou buducnost má v tomto směru využití také v leteckém průmyslu, kde je užitečná nosnost naprosto zásadní. Ať se již budeme bavit o čistém vodíku, nebo jeho využití v syntetických palivech.

  • Umožňuje opravdu ekologické, lokální a udržitelné hospodaření s energií, a to nejen z pohledu snižování emisí CO2. Pokud se podíváme na celý proces, je evidentní, že zejména v menším měřítku, může vodík přinést lokální soběstačnost a hlavně dopomoct k celkové udržitelnosti mnoha odvětví. Lze jej totiž lokálně vyrobit a zároveň lokálně hned, nebo se zpožděním využít.
  • Může být použit jako nosič přebytečné energie (z FVE), nebo jako zdroj elektrické či tepelné energie, a to vždy s nulovými místními emisemi. A to nejen u velkých objektů, ale například v rodinných domech, kde nebude záležet na tom, zda si jej uskladníte na příští noc, nebo na příští zimu.

Sídlo společnosti

HYDROGEN SYSTEMS s.r.o.
Filipínského 1534/55
615 00 Brno
Česká republika
Ing. Jan Hrbáč
ředitel
+420 602 38 48 08
hrbac@hydrogensystems.cz
info@hydrogensystems.cz
Ing. Kateřina Ludwigová
ekonom
info@hydrogensystems.cz
Ing. Petr Herrmann
vodíkové technologie
info@hydrogensystems.cz
Jaroslav Nesvadba
vodíkové technologie
info@hydrogensystems.cz
HYDROGEN SYSTEMS 2024