Projekční a inženýrská činnost

  • Zpracujeme studii proveditelnosti v různých stupních detailnosti, dle Vašich požadavků.
  • Připravíme podklady a zajistíme veškerou dokumentaci pro všechny stupně stavebního povolení.
  • Zpracujeme dokumentaci skutečného provedení, případně jakékoliv další dokumenty související s vodíkovými technologiemi.
  • Připravíme podklady pro výběrové řízení, včetně položkového rozpočtu a dalších potřebných částí.

 

HYDROGEN SYSTEMS s.r.o. - Projekční a inženýrská činnost

Sídlo společnosti

HYDROGEN SYSTEMS s.r.o.
Filipínského 1534/55
615 00 Brno
Česká republika
Ing. Jan Hrbáč
ředitel
+420 602 38 48 08
hrbac@hydrogensystems.cz
info@hydrogensystems.cz
Ing. Kateřina Ludwigová
ekonom
info@hydrogensystems.cz
Ing. Petr Herrmann
vodíkové technologie
info@hydrogensystems.cz
Jaroslav Nesvadba
vodíkové technologie
info@hydrogensystems.cz
HYDROGEN SYSTEMS 2024