Stacionární úložiště H2

  • Standardní tlakové nádoby do 40bar
    Slouží jako buffery, typicky jsou umísťovány za elektrolyzér, případné jiný nízkotlaký zdroj vodíku. Tyto ocelové tlakové nádoby, případně svazky tlakových lahví, jsou standardně vyráběny z oceli, která je odolná vůči tzv. vodíkové křehkosti.
  • Tlakové svazky pro tlaky až 1000bar
    Jsou primárně určeny k uskladnění vodíku na vysokých tlacích a následně slouží, jako zásobníky pro plnění vozidel na dvou standardních tlakových hladinách 350bar (nákladní vozidla, autobusy, stavební technika, …), případně 750bar (osobní vozidla).
  • Metalhydridová úložiště
    Jsou špičkovou technologií pro chemicky vázané uložení vodíku na nízkém tlaku. Jedná se o extrémně bezpečnou technologii, která je navíc velice efektivní díky své schopnosti uložit přibližně 15x více vodíku na jednotku objemu, než je tomu u tlakových nádob.

HYDROGEN SYSTEMS s.r.o. - Stacionární úložiště H2

Sídlo společnosti

HYDROGEN SYSTEMS s.r.o.
Filipínského 1534/55
615 00 Brno
Česká republika
Ing. Jan Hrbáč
ředitel
+420 602 38 48 08
hrbac@hydrogensystems.cz
info@hydrogensystems.cz
Ing. Kateřina Ludwigová
ekonom
info@hydrogensystems.cz
Ing. Petr Herrmann
vodíkové technologie
info@hydrogensystems.cz
Jaroslav Nesvadba
vodíkové technologie
info@hydrogensystems.cz
HYDROGEN SYSTEMS 2024