Výroba bezemisního vodíku

Nabízíme elektrolyzéry o výkonech od jednotek kW po jednotky MW.

Řešení je buď modulární, nebo all-in-one včetně čištění zdrojové vody, čištění vodíku na výstupu, atd.

Standardně nabízené typy ektrolyzérů:

  • Alkalické – fungují na principu známém již desítky let a patří tedy k vyzkoušeným průmyslovým technologiím. Nabízí dobrý poměr cena/výkon zejména tam, kde lze pracovat se stabilním výkonem elektrolýzy.
  • PEM – nebo také membránové elektrolyzéry, nabízejmí moderní membránovou technologii, s vyšší účinností než systémy alkalické. Jejich výhodou je také schopnost mnohem pružněji reagovat na změny výkonu. Mezi nevýhody patří nutnost využití drahých kovů v konstrukci a tedy také vyšší pořizovací cena. Faktem je také zatím poměrně krátká zkušenost s praktickým využitím v průmyslových aplikacích.
  • AEM – tato technologie využívá specializovanou aniontovou výměnnou membránu. Dosahuje tak vyšší účinnosti než systémy alkalické a nevyužívá drahé kovy. Nabízí také rychlejší reakce na požadavky změny výkonu, nemá však tak vysokou účinnost jako PEM elektrolyzéry.

HYDROGEN SYSTEMS s.r.o. - Výroba bezemisního vodíku

Sídlo společnosti

HYDROGEN SYSTEMS s.r.o.
Filipínského 1534/55
615 00 Brno
Česká republika
Ing. Jan Hrbáč
ředitel
+420 602 38 48 08
hrbac@hydrogensystems.cz
info@hydrogensystems.cz
Ing. Kateřina Ludwigová
ekonom
info@hydrogensystems.cz
Ing. Petr Herrmann
vodíkové technologie
info@hydrogensystems.cz
Jaroslav Nesvadba
vodíkové technologie
info@hydrogensystems.cz
HYDROGEN SYSTEMS 2024